Mục đích xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Thứ ba - 06/12/2022 08:40
 

Luật CNQP, AN và ĐVCN nhằm hoàn thiện các cơ chế, chính sách đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển CNQP, AN và ĐVCN trước mắt và lâu dài...

Tăng cường gắn kết và phát huy vai trò chức năng, nhiệm vụ của CNQP, CNAN và ĐVCN trong đảm bảo VKTB, PTKT cho LLVTND; tổ chức đổi mới, sắp xếp hệ thống cơ sở CNQP, cơ sở CNAN phù hợp đặc thù CNQP, CNAN, ĐVCN và gắn với phương thức tác chiến của Quân đội, nhiệm vụ của Công an, thích ứng với kinh tế thị trường, hội nhập toàn cầu; bảo đảm tập trung, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về CNQP, CNAN và ĐVCN.

Hoàn thiện các cơ chế, chính sách đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển CNQP, AN và ĐVCN trước mắt và lâu dài, tập trung vào các nội dung: Nguồn vốn cho đầu tư; nghiên cứu phát triển VKTB, PTKT công nghệ cao, công nghệ lưỡng dụng; thu hút, gìn giữ nguồn nhân lực chất lượng cao, khuyến khích nhân tài phục vụ xây dựng và phát triển CNQP, AN; huy động các thành phần kinh tế, doanh nghiệp ngoài LLVTND có tiềm lực về tài chính, KHCN tham gia đầu tư phát triển CNQP, AN và thực hiện nhiệm vụ ĐVCN, tham gia sản xuất, sửa chữa VKTB, PTKT cho LLVTND; triển khai các dự án đầu tư, nghiên cứu phát triển sản phẩm mũi nhọn; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ sở CNQP nòng cốt, cơ sở CNAN, cơ sở ĐVCN; đẩy mạnh hợp tác, hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, quan điểm xây dựng Luật CNQP, AN và ĐVCN nhằm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; sự quản lý tập trung, thống nhất của Chính phủ đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển CNQP, AN và ĐVCN. Thể chế đầy đủ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển CNQP, AN và ĐVCN. Tuân thủ mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu chiến lược trang bị cho LLVTND.

Tuân thủ các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Đảm bảo phù hợp, thống nhất với Hiến pháp năm 2013, Luật Quốc phòng 2018, Luật Công an Nhân dân 2018 và các văn bản pháp luật liên quan. Kế thừa, phát triển những quy định còn phù hợp; đồng thời bổ sung quy định đã được thực tiễn kiểm nghiệm, thu hút những quy định quan trọng trong các văn bản liên quan để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập về CNQP, CNAN và ĐVCN giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đối tượng chịu tác động, các chuyên gia, nhà khoa học trong quá trình soạn thảo; nghiên cứu, tham khảo chọn lọc pháp luật và kinh nghiệm của một số nước phù hợp với điều kiện và thực tiễn Việt Nam về tổ chức, hoạt động của CNQP, CNAN và ĐVCN.

Nguyễn Vũ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây