Hội CCB Việt Nam nêu cao tinh thần 'Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới'

Thứ tư - 04/12/2019 23:00

Toàn cảnh đại hội

Phát biểu bế mạc đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam khẳng định: Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua, nòng cốt là phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và lan tỏa, trở thành cao trào cách mạng, góp phần cổ vũ, động viên toàn Hội phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn gian khổ, thử thách hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Hội.

Đại hội cũng đã chỉ ra những hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng; chỉ ra nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm có ý nghĩa thiết thực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

Các đại biểu dự đại hội

Tại đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đã phát động phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024 đến tất cả các cơ sở Hội trong toàn quốc.

Theo đó, các nội dung thi đua tập trung vào thực hiện nội dung tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đổi mới công tác thi đua khen thưởng, gắn phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần làm cho phong trào thi đua của Hội thực sự là một phong trào hoạt động tự giác, rộng khắp, có chiều sâu, hiệu quả thiết thực, tạo động lực để các cấp Hội và mỗi cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần “Trung thành - Đoàn kết- Gương mẫu - Đổi mới”, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, vận động cựu chiến binh phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái và âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn, nhất là ở cơ sở.

Tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế xã hội của đất nước và từng địa phương. Động viên cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Tăng cường các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo để giúp đỡ các đối tượng chính sách; giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Đồng thời, ra sức thi đua thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại ở phía sau”…

Thượng tướng Nguyễn Văn Được mong muốn các cấp Hội, căn cứ vào thực tiễn của mình, xây dựng kế hoạch, nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, phát động mạnh mẽ phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong cả nước. Đồng thời, Thượng tướng Nguyễn Văn Được kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, toàn Hội đoàn kết một lòng, giữ vững ý chí và niềm tin, ra sức thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Nguyễn Hoan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây