Đề nghị quy định Lịch sử là môn học bắt buộc cấp trung học

Chủ nhật - 22/05/2022 18:00
 

Các thành viên Ủy ban biểu quyết thông qua các báo cáo tại Phiên họp.

Hôm nay - 22/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục (gọi tắt là Ủy ban).

Phó Chủ tịch Thường trực QH Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Ủy ban đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó có công tác chủ trì thẩm tra dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật được chuẩn bị kỹ lưỡng để trình QH xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3, QH khóa XV bảo đảm đúng quy trình, tiến độ, yêu cầu đặt ra.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực QH, trong các nội dung được đưa ra tại Phiên họp lần này, có nhiều vấn đề được nhân dân và cử tri rất quan tâm, nhất là liên quan tới việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với môn Lịch sử cấp THPT. Vì vậy, ông yêu cầu Ủy ban cần nghiên cứu kỹ lưỡng ý kiến đội ngũ chuyên gia lịch sử một cách thấu đáo, trên tinh thần cầu thị, lắng nghe và có đề xuất trên nguyên tắc phù hợp với chủ trương của Đảng, Nghị quyết của QH về giáo dục, đào tạo.

Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, phải tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 khóa XI; yêu cầu đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; đồng thời cần nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để có thể áp dụng trong điều kiện của Việt Nam.

Về lĩnh vực văn hóa, Ủy ban cần bám sát Nghị quyết 33 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam; đặc biệt là nội dung trong bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 24/11/2021 tại Hội nghị văn hóa toàn quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực QH Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực QH đề nghị, Ủy ban tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát; lựa chọn những vấn đề giám sát, giải trình có trọng tâm, trọng điểm, tập trung những vấn đề “nóng”, “nổi cộm” mà cử tri và Nhân dân quan tâm. Chủ động trong giám sát việc triển khai Nghị quyết 88 của QH về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, đây là chuyên đề dự kiến giám sát năm 2023 trình QH xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 3.

Tại Phiên họp, đa số ý kiến thành viên Ủy ban không đồng tình đối với việc đưa môn Lịch sử cấp THPT thành môn lựa chọn vì nhiều lý do. Trong đó, Lịch sử là môn học đặc biệt quan trọng, giữ vai trò chủ đạo trong giáo dục chính trị, tư tưởng đối với thế hệ trẻ; giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, truyền thống văn hóa, lịch sử; bồi dưỡng năng lực tư duy, hành động, thái độ ứng xử đúng đắn trong đời sống xã hội; từ đó hình thành những phẩm chất của công dân Việt Nam, công dân toàn cầu trong xu thế phát triển của thời đại.

Ngoài ra, việc bồi dưỡng kiến thức lịch sử cho học sinh THPT là cần thiết nhằm phát triển con người toàn diện, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của con người Việt Nam. Nếu học sinh không lựa chọn môn Lịch sử ở cấp THPT (số lượng có thể lên tới 50% học sinh), các em sẽ không được tiếp cận với những kiến thức rất quan trọng, có ý nghĩa giáo dục đối với lứa tuổi này…

Từ các lý lẽ trên, Ủy ban cho rằng, môn Lịch sử có vị trí đặc biệt, có ý nghĩa rất quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông, học sinh cần được trang bị khối lượng kiến thức này. Ủy ban thống nhất đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến các tầng lớp Nhân dân, đội ngũ chuyên gia lịch sử, các đại biểu Quốc hội, quy định môn học Lịch sử cấp THPT trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là môn học bắt buộc.

Vương Anh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây