Đẩy mạnh thi đua, xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng vững mạnh

Thứ ba - 29/10/2019 23:00

Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác TĐ-KT và Phong trào TĐQT, nắm chắc những thuận lợi, khó khăn của ngành CNQP trong giai đoạn cách mạng mới, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục CNQP, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp trong tổng cục luôn quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về đổi mới công tác TĐ-KT và Phong trào TĐQT. Tổng cục thực hiện nhất quán quan điểm: Công tác TĐ-KT và Phong trào TĐQT phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp. Mục tiêu thi đua phải bám sát và thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đột phá, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, việc khó, hướng tới xây dựng các tổ chức vững mạnh, xây dựng con người trưởng thành, tiến bộ. Phong trào TĐQT gắn kết chặt chẽ với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào, các cuộc vận động ở các cấp, các ngành.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển CNQP đến năm 2020 và những năm tiếp theo, tổng cục hướng mục tiêu thi đua vào đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng đối với cán bộ, công nhân viên (CBCNV), chiến sĩ, người lao động (NLĐ). Xây dựng và phát triển CNQP đạt trình độ khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại; có năng lực nghiên cứu thiết kế, chế tạo, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa các loại vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) có tính năng chiến thuật, kỹ thuật cao; góp phần từng bước hiện đại hóa, nâng cao sức mạnh, trình độ và khả năng SSCĐ của LLVT đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thăm và kiểm tra hoạt động sản xuất của Nhà máy Z189. Ảnh: QUANG HÀ

Thực hiện Phong trào TĐQT, Đảng ủy, chỉ huy tổng cục đã tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về CNQP. Thực hiện có hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh phát triển CNQP, an ninh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Tổng cục tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt quy hoạch xây dựng và phát triển CNQP đến năm 2025, tầm nhìn năm 2035; quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp tên lửa đến năm 2025, tầm nhìn năm 2035; chương trình mục tiêu xây dựng và phát triển CNQP giai đoạn 2016-2020. Triển khai xây dựng Đề án “Nâng cao năng lực sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị lục quân khu vực miền Nam”; tích cực, chủ động nghiên cứu soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật về CNQP. Hoàn thành tốt vai trò cơ quan thường trực, tổ thư ký hội đồng nghiệm thu tàu quân sự cấp Bộ Quốc phòng.

Tổng cục đã sản xuất, sửa chữa được hầu hết các loại vũ khí, khí tài, đạn dược trang bị cho sư đoàn bộ binh đủ quân; sản xuất, sửa chữa được một số loại VKTBKT hiện đại cho các quân, binh chủng. Đã làm chủ công nghệ sản xuất súng bộ binh thế hệ mới trên dây chuyền công nghệ tiên tiến, hiện đại, bảo đảm tiến độ, chất lượng; hoàn thành giai đoạn 1 và làm chủ công nghệ lắp ráp tên lửa phòng không tầm thấp; đang triển khai giai đoạn 2 để làm chủ công nghệ chế tạo với phần lớn các chi tiết được nội địa hóa. Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả cao, chỉ đạo và điều hành tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất vũ khí trang bị theo kế hoạch được giao; thực hiện tốt phương thức giao nhiệm vụ sản xuất quốc phòng theo hình thức mới.

Các cơ quan, đơn vị ra sức thi đua góp phần quan trọng hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Nhà máy Z189, Công ty đóng tàu Hồng Hà, Tổng công ty Sông Thu, Tổng công ty Ba Son khẳng định năng lực đóng tàu có sự phát triển vượt bậc, đã đóng thành công tàu tên lửa, tàu pháo và các tàu chuyên dụng, đa năng, phương tiện cơ giới, tàu thuyền hiện đại; năng lực sửa chữa tàu phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo đã có bước chuyển biến rõ nét cả về tiến độ và chất lượng.

Thực hiện các chỉ tiêu thi đua, nhiều đơn vị trong tổng cục đã mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của các sản phẩm kinh tế; duy trì sản xuất ổn định các mặt hàng truyền thống; đầu tư phát triển các mặt hàng mới có hàm lượng giá trị gia tăng và trình độ công nghệ cao; bảo đảm việc làm ổn định, đời sống của NLĐ được nâng cao, góp phần duy trì năng lực sản xuất quốc phòng. Chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật trong tổng cục có sự chuyển biến rõ nét; xây dựng tốt văn hóa doanh nghiệp, văn minh công nghiệp ở các đơn vị hạch toán; tỷ lệ đơn vị đạt danh hiệu VMTD hằng năm tăng cao và ổn định vững chắc. Từ cơ sở đến tổng cục triển khai thực hiện nghiêm các quyết định của trên về tổ chức lực lượng; cải cách hành chính quân sự và bảo đảm an toàn; tạo bước chuyển biến về cơ chế tổ chức, quản lý, chỉ huy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hoàn thành việc lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất quốc phòng giai đoạn 2011-2020.

Thực hiện các chỉ tiêu thi đua, tổng cục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình công tác, nhất là trong công tác quản lý quân số, VKTBKT, lưu giữ công văn, tài liệu. Bảo đảm tốt mạng thông tin, cơ yếu phục vụ chỉ huy, chỉ đạo của tổng cục; hoàn thành và ra mắt cổng thông tin điện tử Tổng cục CNQP. Triển khai thực hiện tốt Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Phong trào thi đua "Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt".

Phong trào TĐQT đã động viên CBCNV và NLĐ thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Các cơ quan, đơn vị trong tổng cục giải quyết kịp thời các vướng mắc về kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất quốc phòng, kinh tế, nhất là trong một số dự án đầu tư trọng điểm. Bằng những biện pháp thi đua cụ thể, công tác kỹ thuật đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; thực hiện đúng quy trình, thủ tục đăng ký, tiếp nhận, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, điều chuyển, thanh lý các loại phương tiện xe máy, vật tư, phụ tùng thay thế; chấp hành nghiêm pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông; bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, kịp thời, số lượng, chất lượng vũ khí, trang bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đẩy mạnh thi đua trong nghiên cứu khoa học, tổng cục đã thực hiện tốt các đề án khoa học công nghệ cấp quốc gia, cấp Bộ Quốc phòng về nghiên cứu thiết kế, chế tạo vũ khí mới và nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng. Đã đưa vào sản xuất sản phẩm vũ khí, trang bị khí tài mới có uy lực mạnh, tính năng, kỹ chiến thuật tiên tiến. Có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đạt kết quả tốt, đưa vào ứng dụng có giá trị làm lợi cao, trực tiếp góp phần ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng.

Cùng với đó, tổng cục luôn quan tâm xây dựng, nhân điển hình tiên tiến nhằm tạo bước đột phá, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua không ngừng phát triển lớn mạnh. Làm tốt việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng sau từng đợt, từng phong trào, từng giai đoạn thi đua. Công tác khen thưởng thực hiện công khai, dân chủ, công bằng, đúng quy trình, chủ động khen thưởng thường xuyên và đột xuất, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua phát triển.

Thực hiện Phong trào TĐQT, tổng cục luôn ổn định về chính trị, tư tưởng, tỷ lệ vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội giảm mạnh. Giai đoạn 2014-2019, toàn tổng cục có: 3 tập thể được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ đổi mới; 6 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến; 58 tập thể được tặng huân, huy chương các loại; 5 tập thể được Chính phủ tặng cờ thi đua; 6 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen… và nhiều phần thưởng cao quý. Tổng cục được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân (năm 2014).

Thời gian tới, sự nghiệp xây dựng và phát triển CNQP đặt ra những yêu cầu mới, tổng cục còn gặp không ít khó khăn trực tiếp chi phối tới quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phong trào TĐQT của Tổng cục CNQP sẽ hướng vào thực hiện tốt công tác tham mưu chiến lược về công tác CNQP; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; có nền nếp chính quy, nguồn nhân lực chất lượng cao; bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV, chiến sĩ, NLĐ. Đảng ủy, chỉ huy tổng cục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đề cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, các cấp, các ngành đối với công tác TĐ-KT; khơi dậy lòng nhiệt huyết, tính sáng tạo của CBCNV, chiến sĩ và NLĐ của tổng cục thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tướng NGUYỄN MẠNH HÙNG, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây