Tuyển dụng viên chức làm việc tại Báo Kinh tế và Đô thị năm 2024

Thứ tư - 10/07/2024 18:45
 

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng 16 người (có danh sách chi tiết kèm theo).

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Người đăng ký dự tuyển viên chức vào làm việc tại Báo Kinh tế và Đô thị phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng.

b) Người có đủ có điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

c) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức

Phiếu đăng ký dự tuyển

2.1. Hồ sơ nộp khi đăng ký dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ. Người đăng ký dự tuyển tự in, kê khai phiếu theo mẫu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

- Bản phô tô văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

2.2. Hồ sơ nộp sau khi có thông báo kết quả trúng tuyển:

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng (qua Văn phòng Báo Kinh tế và Đô thị), bao gồm:

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ (kèm theo bản gốc để đối chiếu) theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển (được cơ quan có thẩm quyền chứng thực).

- Chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

- Phiếu lý lịch tư pháp số 1 do cơ quan có thẩm quyền cấp.

b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Báo Kinh tế và Đô thị phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển, thông báo công khai trên báo điện tử Kinh tế và Đô thị (kinhtedothi.vn) và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

a) Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm cộng vào kết quả điểm vòng 2.

- Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân: Được cộng 1,5 điểm vào kết quả vòng 2.

b) Trường hợp người được dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng:

Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

+ Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm: 100 điểm.

+ Thời gian phỏng vấn: 30 phút (thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị, không tính vào thời gian phỏng vấn).

+ Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2. Nội dung xét tuyển:

- Hiểu biết cơ bản Luật viên chức; Luật Báo chí và các văn bản pháp luật liên quan.

- Hiểu biết về: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Báo Kinh tế và Đô thị.

- Hiểu biết về tiêu chuẩn ngạch đăng ký tuyển dụng.

- Hiểu biết về nghiệp vụ, chuyên môn tuyển dụng.

3. Xác định người trúng tuyển:

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

4. Thời hạn, địa điểm xét tuyển và tài liệu ôn tập:

Thời gian tổ chức dự kiến: Tháng 09-10/2024

Địa điểm xét tuyển: Báo Kinh tế và Đô thị, số 21 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội.

Tài liệu ôn tập: Sẽ thông Báo trên Báo điện tử Kinhtedothi.vn

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

1. Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

30 ngày, kể từ ngày 10/07/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 08/08/2024.

2. Địa điểm:

Văn phòng Báo Kinh tế và Đô thị, số 21 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thông tin liên hệ: bà Đào Thanh Hoàn, Phó Chánh Văn phòng, điện thoại: 024.3248.4413/0917290123.

(Có mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức kèm theo)

3. Lệ phí xét tuyển: Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, dự kiến: 500.000 đồng/người (đối với trường hợp đủ điều kiện để xét tuyển).

(Không trả lại hồ sơ của thí sinh đăng ký dự tuyển)

Hoa Ngân

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây