Sở LĐ-TB&XH TP.HCM: Phấn đấu đạt 37 chỉ tiêu trong năm 2019

Thứ sáu - 11/01/2019 19:00

Đồng chí Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM phát biểu tại Hội nghị tổng kết cuối năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Thực hiện tốt công tác của ngành

Năm 2018, toàn ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã phấn đấu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trên lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2018. Việc thực hiện 36 chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch số 414/KH-SLĐTBXH ngày 08 tháng 01 năm 2018 cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Đặc biệt là đối với kết quả thực hiện 4 chỉ tiêu pháp lệnh do Hội đồng nhân dân thành phố, UBND TP giao. Về cơ bản, đạt và đạt vượt như: Tạo việc làm mới đạt 104,9%; giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 106%; giảm tỷ lệ thất nghiệp đô thị đạt 100%, chỉ tiêu về tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 81,81% so với kế hoạch. Công tác chăm lo và thực hiện chế độ chính sách ưu đãi cho người có công với cách mạng được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh thực hiện, cùng với công tác kiểm tra về tổ chức cán bộ gắn với kiểm tra công vụ đã giúp các đơn vị tự rà soát, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Đặc biệt là công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định và thực hiện công khai minh bạch.

Quang cảnh buổi tổng kết cuối năm 2018, triểm khai nhiệm vụ năm 2019.

“Nâng cao trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp”.

Năm 2019, là năm nước rút để ngành LĐ- TB&XH thi đua, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đại hội lần thứ VII Đảng bộ Sở và Đại hội lần thứ X Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020. Năm 2019 là năm cải cách hành chính với chủ đề: “Nâng cao trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp”, mỗi giải pháp thiết thực, mỗi sáng kiến cải cách hành chính góp phần giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của ngành. Đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của sở tiếp tục phát huy cao nhất nguồn lực sẵn có, đổi mới phương thức làm việc, có cách làm sáng tạo, yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải đề ra 1 giải pháp hiến kế xây dựng phong cách làm việc theo tinh thần đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chú trọng công tác dạy nghề, nâng cao tay nghề cho người lao động.

Đẩy mạnh phát triển thị trường lao động đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; qua đó tạo ra nhiều việc làm để người lao động có cơ hội lựa chọn và ổn định nghề nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống. Bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội và tiếp tục nâng cao chất lượng sống cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố.

Những mục tiêu then chốt của ngành cho năm 2019.

Năm 2019, ngành đã đặt ra 37 chỉ tiêu trong đó; 04 chỉ tiêu pháp lệnh do UBND TP.HCM giao 33 chỉ tiêu phấn đấu ngành. Với 4 chỉ tiêu pháp lệnh của UBND TP giao tập trung chủ yếu vào 4 điểm mấu chốt: Lao động đang làm việc đã qua đào tạo (vượt ngưỡng 83%), tạo việc làm mới cho người lao động 130.000 lao động đặc biệt là nữ, giải quyết vấn đề thất nghiệp đô thị xuống dưới 3,8%, phấn đấu 15.700 hộ vượt chuẩn nghèo (giảm 0,7% hộ nghèo theo tiêu chí mới) khoảng 20.200 hộ vượt chuẩn cận nghèo (giảm 0,9% hộ).

Chú trọng công tác chăm sóc người có công với cách mạng.

Về 33 chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành, vấn đề được đặt lên hàng đầu giáo dục dạy nghề giải quyết việc làm. Là thực hiện tuyển sinh đào tạo nghề với hơn 900.000 chỉ tiêu choc các trường dạy nghề, trung cấp, cao đẳng và đại học. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn cũng phấn đấu đạt 10.500 người. Giải quyết việc làm cho 300.000 lượt lao động, lương thưởng, an toàn lao động. Các chính sách chăm sóc cho người có công, hoàn cảnh khó khăn cũng được quan tâm và đặt ra mục tiêu hoàn thành. Phối hợp các Sở, ban, ngành thành phố và quận huyện tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán năm 2019 cho các đối tượng chính sách có công; thăm và tặng quà nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019).

Trẻ em và bình đẳng giới cũng được chú trọng. Theo đó, ngành sẽ bám sát các chỉ tiêu Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2013 – 2020 và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020. Can thiệp và Bảo vệ chăm sóc trẻ em - bình đẳng giới. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động thuộc các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án liên quan đến lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới năm 2019. Trình UBND TP một số định mức chi liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 100% trẻ em dưới 6 tuổi đủ điều kiện được cấp thẻ Bảo hiểm y tế do ngân sách Nhà nước chi trả.

Bảo vệ chăm sóc trẻ em - bình đẳng giới. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động thuộc các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án liên quan đến lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới năm 2019.

Công tác cai nghiện ma túy và Phòng chống mại dâm:Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 của UBND TP, trong đó tập trung vào công tác nâng cao nhận thức về dự phòng và điều trị nghiện ma túy trên địa bàn thành phố. Tiếp tục triển khai kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn Thành phố và Đề án 3 “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về”; tiếp tục bố trí Trung tâm Hỗ trợ xã hội thực hiện chức năng tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trong thời gian lưu trú tại trung tâm theo quy định.

Lĩnh vực Cải cách hành chính; Pháp chế; Tổ chức cán bộ; Thi đua khen thưởng; Công tác đối ngoại:Tiếp tục triển khai thực hiện 03 công trình trọng điểm, 04 chương trình trọng điểm và 07 chương trình bổ sung theo Thông báo số 22333/TB-SLĐTBXH ngày 23/8/2018 của Sở. Triển khai thực hiện Đề án ủy quyền về thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch UBND TP ủy quyền cho Sở LĐ-TB&XH và Giám đốc Sở tại các Quyết định số 4712/QĐ-UBND, 4713/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2018 của UBND TP. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-LĐTBXH ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ LĐ-TB&XH về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin của ngành đến năm 2020. Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, công khai minh bạch thủ tục cải cách hành chính cho người dân, tổ chức.

Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 với chủ đề “Nâng cao trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp”, mỗi giải pháp thiết thực, mỗi sáng kiến cải cách hành chính góp phần giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của ngành, trong đó mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, có cách làm sáng tạo; yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải đề ra 1 giải pháp hiến kế xây dựng phong cách làm việc theo tinh thần đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

XUÂN TRƯỜNG - LÂM ANH.

Nguồn tin: www.baomoi.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây