48 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ 7 đến 11-6

Chủ nhật - 06/06/2021 13:39

(Ảnh minh họa)

Tuần từ ngày 7 đến 11-6, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, có 48 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông. Cụ thể:

* Ngày 28-6, CTCP Cát Lợi (HOSE: CLC) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 11-6 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 14-6.

* Ngày 21-6, CTCP Dược phẩm OPC (HOSE: OPC) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11-6 và ngày ĐKCC là 14-6.

* Ngày 2-7, CTCP Sơn Á Đông (UPCoM: ADP) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11-6 và ngày ĐKCC là 14-6.

* CTCP Sơn Á Đông (UPCoM: ADP) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 (người sở hữu 02 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 11-6 và ngày ĐKCC là 14-6.

* Ngày 30-6, CTCP Dược Hà Tĩnh (UPCoM: HDP) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11-6 và ngày ĐKCC là 14-6.

* Ngày 28-6, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (HOSE: PGI) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 10-6 và ngày ĐKCC là 11-6.

* Ngày 24-6, CTCP Dược phẩm Tipharco (UPCoM: DTG) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 750 đồng/CP, ngày GDKHQ là 10-6 và ngày ĐKCC là 11-6.

* Ngày 30-6, CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hóa (HNX: THB) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 250 đồng/CP, ngày GDKHQ là 10-6 và ngày ĐKCC là 11-6.

* Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 10-6 và ngày ĐKCC là 11-6.

* Ngày 24-6, CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco (HOSE: VTO) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 10-6 và ngày ĐKCC là 11-6.

* CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HOSE: DBC) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 10-6 và ngày ĐKCC là 11-6.

* Ngày 30-6, CTCP May Bình Minh (UPCoM: BMG) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 10-6 và ngày ĐKCC là 11-6.

* Ngày 9-7, CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (HOSE: PSH) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 150 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngày 7-7, CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội (UPCoM: DTP) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngày 29-6, CTCP Than Cao Sơn - TKV (UPCoM: CST) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngày 28-6, CTCP Gạch ngói Đồng Nai (UPCoM: GND) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 555:198 (người sở hữu 555 cổ phiếu được nhận 198 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 9-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (HOSE: VIB) Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:40 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 40 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 9-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngày 24-6, CTCP Phú Tài (HOSE: PTB) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* CTCP Phú Tài (HOSE: PTB) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5,51 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5,51 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 9-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngày 21-6, CTCP Nhựa - Bao bì Vinh (HNX: VBC) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngày 25-6, CTCP Bến Bãi Vận tải Sài Gòn (UPCoM: TPS) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngày 25-6, CTCP Đường sắt Bình Trị Thiên (UPCoM: BTR) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.100 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngày 23-6, CTCP Công trình Công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng (UPCoM: CDH) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngày 21-6, CTCP Sợi Phú Bài (UPCoM: SPB) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngày 30-6, CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa (UPCoM: KHW) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngày 30-6, CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa (UPCoM: KHW) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 179 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngày 22-6, CTCP 26 (UPCoM: X26) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngày 24-6, CTCP Bến xe Miền Tây (HNX: WCS) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 8-6 và ngày ĐKCC là 9-6.

* Ngày 21-6, CTCP khoáng sản và Xi măng Cần Thơ (UPCoM: CCM) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 8-6 và ngày ĐKCC là 9-6.

* Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (HOSE: DIG) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:17 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 17 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 8-6 và ngày ĐKCC là 9-6.

* Ngày 22-6, CTCP Công trình Đô thị Bến Tre (UPCoM: BTU) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 8-6 và ngày ĐKCC là 9-6.

* Ngày 15-6, Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP (HNX: MVB) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-6 và ngày ĐKCC là 8-6.

* Ngày 30-6, CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex (HNX: PIA) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-6 và ngày ĐKCC là 8-6.

* Ngày 10-8, CTCP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (UPCoM: HPT) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-6 và ngày ĐKCC là 8-6.

* Ngày 18-6, CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận (UPCoM: PNT) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-6 và ngày ĐKCC là 8-6.

* Ngày 22-6, CTCP Thép VICASA - VNSTEEL (HOSE: VCA) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-6 và ngày ĐKCC là 8-6.

* Ngày 30-6, CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM) trả cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền, 1.100 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-6 và ngày ĐKCC là 8-6.

* Ngày 28-6, CTCP Cao su Đà Nẵng (HOSE: DRC) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-6 và ngày ĐKCC là 8-6.

* Ngày 17-6, CTCP Thủy điện Thác Mơ (HOSE: TMP) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 4.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-6 và ngày ĐKCC là 8-6.

* Ngày 15-6, CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (HNX: PTS) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-6 và ngày ĐKCC là 8-6.

* Ngày 22-6, Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (HOSE: PET) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-6 và ngày ĐKCC là 8-6.

* Ngày 23-6, CTCP Vận tải 1 Traco (UPCoM: TR1) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-6 và ngày ĐKCC là 8-6.

* Ngày 18-6, CTCP Dệt may 29/3 (UPCoM: HCB) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-6 và ngày ĐKCC là 8-6.

* Ngày 18-6, CTCP Khoáng sản Viglacera (UPCoM: VIM) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.900 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-6 và ngày ĐKCC là 8-6.

* Ngày 25-6, CTCP Xây dựng Số 5 Hà Nội (UPCoM: CH5) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-6 và ngày ĐKCC là 8-6.

LÊ MINH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây